Close

LESNICTVÍ A LESNICKÉ PRÁCE - PĚSTITELSTVÍ

Obnova lesů a přírody je pro nás velmi důležitá, a proto klademe velký důraz nejen na samotnou pěstební činnost, ale také na další práce, které s ní úzce souvisejí.

  • Provádíme celkový úklid vytěžených ploch.
  • Zalesňujeme lesní plochy.
  • Chráníme a vychováváme nové porosty.
  • Zajišťujeme odbornou správu lesů.
  • Zpracováváme a vyřizujeme žádosti o dotace.

MNOŽSTVÍ ZALESNĚNÝCH SAZENIC ZA ROK:

2018

1 243 000 ks

2019

1 038 000 ks