Aktuality

Oznámení o změně akcií

Valná hromada společnosti LDF Rožnov a.s. ze dne 30.8.2016  přijala rozhodnutí o přeměně podoby akcií z listinných na zaknihované  formou změny stanov společnosti dle zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

O uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti LDF Rožnov a.s. byl sepsán a podepsán notářský zápis dne 30.8.2016, jehož obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti, jehož účinky nastaly zápisem v příslušném obchodním rejstříku.

Aktuality

  • Nabídka práce - hledáme operátory harvestoru

    13.05.2019

    Společnost LDF Rožnov a.s. hledá pracovníky na pozice operátor harvestoru a vyvážecí soupravy do trvalého pracovního poměru. Nadstandartní pracovní i mzdové podmínky. Praxe nutná. Pro bližší...

  • Oznámení o změně akcií

    05.10.2016

    Valná hromada společnosti LDF Rožnov a.s. ze dne 30.8.2016  přijala rozhodnutí o přeměně podoby akcií z listinných na zaknihované  formou změny stanov společnosti dle zákona č.90/2012 Sb. o...

Copyright © 2021 - LDF Rožnov, a.s.
All Rights Reserved
Designed by Tom Vild
Programed by Webdesign Vsetín - ekART